Συλλογές
Τίτλος Στατιστική ανάλυση της υποομάδας του δείκτη τιμών καταναλωτή "κρέας γενικά" με τη μεθοδολογία Box-Jenkins
Δημιουργός Γκολέμη, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Λειβαδά, Αλ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 204σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part - time)
Λέξη κλειδί Στατιστική
Δείκτης τιμών
Στατιστική μέθοδος
Οικονομικός δείκτης
Οικογενειακός προϋπολογισμός
Κατανάλωση των νοικοκυριών
Αγαθά και υπηρεσίες
Ημερομηνία έκδοσης 03-2004