Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή μεθόδων "Recommender Systems"
Δημιουργός Δούλη, Μαριγώ Νικολάου
Συντελεστής Τσιαμυρτζής, Π.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Συλλογή δεδομένων
Αλγόριθμοι
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Αγοραστικές συνήθειες
Αγαθά και υπηρεσίες
Πληροφόρηση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2004