Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση κατά συστάδες : ιεραρχικές και βάσει πιθανοθεωρητικού μοντέλου μέθοδοι
Δημιουργός Ανδρούτσου, Μαρία Δ.
Συντελεστής Παπαγεωγρίου, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 93σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Δημογραφικές στατιστικές
Δημογραφική ανάλυση
Αλγόριθμοι
Ανάλυση πληροφοριών
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 02-2006