Συλλογές
Τίτλος Στατιστική ανάλυση των πεενδύσεων χαρτοφυλακίου (Assets - Liabilities)
Δημιουργός Κεχριμπάρη, Χριστίνα Σπυρίδωνος
Συντελεστής Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 122σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Στατιστική
Οικονομικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης 03-2006