Συλλογές
Τίτλος Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Δημιουργός Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Συντελεστής Πανάς, Ε.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων»
Λέξη κλειδί Στρατός
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Αξιολόγηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 12-2006