Συλλογές
Τίτλος School departments
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business Science
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή p. 39
147.1 KB
Γλώσσα en
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών