Συλλογές
Τίτλος Human computer interaction and intelligent agents
Δημιουργός Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δαρζέντας, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Η εργασία αυτή ασχολείται με την έννοια του agent, τις αρχιτεκτονικές για intelligent agents, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και intelligent agents, τον interaction agent σε σχέση με ένα περιβάλλον διαμεσολάβησης (brokerage environment), σχεδιασμό και υλοποίηση ενός interaction agent
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Αρχιτεκτονική
Τεχνητή νοημοσύνη
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997