Συλλογές
Τίτλος Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Δημιουργός Λάμπρου, Νικόλαος
Συντελεστής Δουκίδης, Γ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μηχανοργάνωση
Καταναλωτής
Πληροφόρηση του καταναλωτή
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Πληροφόρηση
Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής
Ημερομηνία έκδοσης 02-1999