Συλλογές
Τίτλος Statistiques
Εναλλακτικός τίτλος Statistical tables
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business Science
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 565.3 KB
p. 59-61
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών