Συλλογές
Τίτλος Συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός Γιανναρέλης, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής Καρλής, Δ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Πιστωτική πολιτική
Στατιστική
Φερεγγυότητα
Πίστη
Ημερομηνία έκδοσης 03-2007