Συλλογές
Τίτλος Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Δημιουργός Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Συλλογή δεδομένων
Βάση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Τεχνολογία
Ημερομηνία έκδοσης 02-2004