Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων
Δημιουργός Σκιά, Σοφία Π.
Συντελεστής Κανδηλώρου, Ε.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 174σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Ανάλυση πληροφοριών
Στατιστικά μαθηματικά
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 07-2007