Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Δημιουργός Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μαλεύρης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 184σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Λογισμικό
Διαβίβαση δεδομένων
Βάση δεδομένων
Γλώσσα προγραμματισμού
Ημερομηνία έκδοσης 02-2004