Συλλογές
Τίτλος Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Δημιουργός Σανίνας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Πολύζος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα επικοινωνίας
Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης 02-2004