Συλλογές
Τίτλος Χρήση της UML στην ανάλυση διεπιχειρησιακών διαδικασιών : το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της GRECOTEL
Δημιουργός Καραγιάννης, Φρατζής
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δουκίδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 198σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Παροχή υπηρεσιών
Λογισμικό
Ξενοδοχειακός τομέας
Ξενοδοχειακός τομέας
Εμπορικές συναλλαγές
Τουρισμός
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σύστημα επικοινωνίας
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ανάλυση συστημάτων
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000