Συλλογές
Τίτλος Έλεγχος λογισμικού με χρήση γενετικών αλγόριθμων
Δημιουργός Διαμαντόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής Μαλεύρης, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Επεξεργασία δεδομένων
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 12-2004