Συλλογές
Τίτλος Η μη απάντηση στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Επιπτώσεις πλήθους των οικονομικών μεταναστών και μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος
Δημιουργός Ζαχαρίου, Στέλιος
Συντελεστής Ξεκαλάκη, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Παράνομη μετανάστευση
Έλεγχός της μετανάστεσης
Διακινούμενος εργαζόμενος
Εργατικό δυναμικό
Μετανάστης
Στατιστικά μαθηματικά
Δειγματοληψία
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002