Συλλογές
Τίτλος Συμβολή στη μελέτη της απόδοσης των τελειόφοιτων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανάλυση χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Δημιουργός Μπούρας, Αντώνιος
Συντελεστής Πανάρετος, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 167σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Σχολική μελέτη
Έλεγχος των γνώσεων
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Σχολική επίδοση
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 03-2003