Συλλογές
Τίτλος Οι δείκτες εκπαίδευσης του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Δημιουργός Τσολάκου, Ευανθία
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Εργατικό δυναμικό
Στατιστική έρευνα
Εκπαιδευτικός
Κοινωνικός δείκτης
Οικονομικός δείκτης
Οργάνωση της εκπαίδευσης
Στατιστική
Εκπαιδευτικό σύστημα
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης 03-2003