Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση μουσικών έργων
Δημιουργός Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Νικηφ.
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 199σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Μουσική
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 05-2003