Συλλογές
Τίτλος Ανδρική και γυναικεία θνησιμότητα: ομοιότητες και διαφορές
Δημιουργός Κοσσιέρη, Ευαγγελία
Συντελεστής Κωστάκη, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 152σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Επαγγελματική θνησιμότητα
Κατανομή κατά ηλικία
Θάνατος
Διάρκεια ζωής
Κατανομή κατά φύλο
Γυναίκα
Σύνθεση του πληθυσμού
Θνησιμότητα
Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 07-2003