Συλλογές
Τίτλος Προσομοίωση της λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων με τη χρήση του εργαλείου "the network simulatοr - ns-2"
Δημιουργός Κυπρίου, Ειρήνη
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 203σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Εφαρμοσμένη πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Πληροφορική
Τοπικό δίκτυο
Δίκτυο πληροφορικής
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002