Συλλογές
Τίτλος Επέκταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων postgreSQL με τον τελεστή double pipelined hash join
Δημιουργός Χρονοπούλου, Μάρθα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Βασσάλος, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 106σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005