Συλλογές
Τίτλος Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων
Δημιουργός Χάρλας, Ιωάννης
Συντελεστής Ανδρουτσόπουλος, Ίων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 44σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Λεξικό
Γλώσσα
Πληροφορική
Επεξεργασία κειμένων
Εργασία σε οθόνη
Αυτόματη μετάφραση
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005