Συλλογές
Τίτλος Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Δημιουργός Μεταξάς, Νικόλαος
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 170σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη και στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πληροφορική
Αξιολόγηση προσωπικού
Λογισμικό
Εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2006