Συλλογές
Τίτλος Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Δημιουργός Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Συντελεστής Κωστάκη, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 122σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Κοινωνικός δείκτης
Αύξηση του πληθυσμού
Ευρωπαϊκή Ένωση
Βαλκάνια
Ελλάδα
Στατιστική
Γεννητικότητα
Δημογραφικές στατιστικές
Δημογραφική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 03-2003