Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική ανάλυση γραπτών βαθμολογιών Γ' Λυκείου ετών 2001 & 2002 Νομού Κορινθίας και εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δημιουργός Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Ηλία
Συντελεστής Πανάρετος, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 174σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Πελοπόννησος
Ελλάδα περιφέρειες
Ανώτατη εκπαίδευση
Εξετάσεις
Σχολική επίδοση
Μαθητής
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2003