Συλλογές
Τίτλος Μελέτη ανισότητας των εισοδημάτων: η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός Γληνού, Αικατερίνη Κων.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Δημάκη, Αικατερίνη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 104σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Εισόδημα
Κατανομή του εισοδήματος
Οικονομικές ανισότητες
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 03-2004