Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και σύγκριση των δημογραφικών χαρακτηριστικών Ελλάδας και Τουρκίας 1950-2000
Δημιουργός Φωτόπουλος, Μιχαήλ Κ.
Συντελεστής Κωστάκη, Αν
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Τουρκία
Αύξηση του πληθυσμού
Θνησιμότητα
Δημογραφική ανάλυση
Γεννητικότητα
Δημογραφικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005