Συλλογές
Τίτλος Από τους Στ Παμφοιτητικούς αγώνας της 12-5-1957. Πρώτος ο πρωταθλητής του αγώνος δρόμου 3.000 μ. σπουδαστής της Σχολής Ζερβουδάκης
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 250.4 KB
σ. 127
Γλώσσα el
Κάλυψη 1956-1957
Ημερομηνία έκδοσης [1957]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών