Συλλογές
Τίτλος Παράλληλη προσομοίωση συστολικής συμπύκνωσης αραιών πινάκων και συμβολική αναπαράσταση συστολικών υπολογισμών στο χώρο
Δημιουργός Μπάρτζη, Αναστασία Α.
Συντελεστής Μπεκάκος, Μιχάλης Π.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 199σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Ανάλυση συστημάτων
Οργανοδιοικητική τεχνική
Αλγόριθμοι
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης 10-1997