Συλλογές
Τίτλος Έλεγχος χρονικής ακεραιότητας multimedia εφαρμογών
Δημιουργός Τσερκέζογλου, Σταύρος
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 144σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Τεχνολογική αλλαγή
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-1999