Συλλογές
Τίτλος Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML
Δημιουργός Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 157σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Internet
Προστασία δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Λογισμικό
Εμπιστευτικός χαρακτήρας
Προστασία των επικοινωνιών
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002