Συλλογές
Τίτλος Αναζήτηση δικτυακών υπηρεσιών με βάση το ερμηνευτικό περιβάλλον
Δημιουργός Ραχούτης, Αθανάσιος
Συντελεστής Πολύζος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Χρήστης της πληροφορίας
Πρόσβαση στην πληροφορία
Παροχή υπηρεσιών
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 02-2004