Συλλογές
Τίτλος Στέγαση και ευρώ
Δημιουργός Μπαλιάκας, Βασίλειος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 245σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Στέγαση
Ευρώ
Κατοικία
Αγορά ακινήτων
Μακροοικονομία
Τόκος
Φορολογία
Ημερομηνία έκδοσης 04-2007