Συλλογές
Τίτλος Σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος μια προσέγγιση βασισμένη σε δικαιώματα προαίρεσης
Δημιουργός Μπελόκας, Φώτης
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τραπεζικές καταθέσεις
Εγγύηση
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζική δραστηριότητα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001