Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Δημιουργός Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 161σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Εταιρικό κεφάλαιο
Χρηματαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομικό ποινικό δίκαιο
Χρέος
Πίστη
Φερεγγυότητα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2004