Συλλογές
Τίτλος Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Δημιουργός Νίκου, Γεώργιος
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Στατιστικά μαθηματικά
Επενδύσεις
Στατιστική
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007