Συλλογές
Τίτλος Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Δημιουργός Αγαπητός, Ορέστης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 126σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Κόστος παραγωγής
Οικονομικά της επιχείρησης
Ελεγχος του προϋπολογισμού
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007