Συλλογές
Τίτλος Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Δημιουργός Σαββοπούλου, Μαρία
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Βρόντος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Εταιρία επενδύσεων
Μετοχή
Αποδοτικότητα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007