Συλλογές
Τίτλος Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός Οικονόμου, Δροσούλα
Συντελεστής Ζαχαριάς, Ελευθέριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 130σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Κεφάλαιο
Επενδύσεις
Παραγωγικότητα
Οικονομία
Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αποδοτικότητα
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008