Συλλογές
Τίτλος Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Δημιουργός Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Συντελεστής Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Μετοχή
Τιμές αξιών
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Εισόδημα επένδυσης
Μέτοχος
Αποδοτικότητα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003