Συλλογές
Τίτλος Ακαμψίες στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: εμπειρική διερεύνηση : Ολλανδία και Βέλγιο
Δημιουργός Κομνοπούλου, Μαρία Σ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Μιαούλη, Νατάσα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Ασφάλιση ανεργίας
Κοινή πολιτική απασχόλησης
Ασφάλεια της απασχόλησης
Συνδικάτο
Ανεργία
Κατώτατος μισθός
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Αγορά της εργασίας
Χώρες ΕΚ
Μισθός
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 2003