Συλλογές
Τίτλος Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Εναλλακτικός τίτλος (environmental policy and labour market)
Δημιουργός Μπούρα, Παναγιώτα
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Μιαούλη, Νατάσα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 27σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό μέσο για το περιβάλλον
Κόστος της ρύπανσης
Ρύπανση
Αγορά της εργασίας
Περιβαλλοντική πολιτική
Ανεργία
Ποιότητα του περιβάλλοντος
Φόρος εισοδήματος
Φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίου
Δημόσια δαπάνη
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002