Συλλογές
Τίτλος Περί διαθέσεως των καθαρών κέρδων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης
Δημιουργός Νέζος, Α.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.032.6 KB
σ. 57-60
Γλώσσα el
Κάλυψη 1959-1960
Ημερομηνία έκδοσης [1960]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών