Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών στο μάρκετινγκ
Δημιουργός Δήμας, Λάμπρος Π.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Καρλής, Δ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Αγορά με δόσεις
Εμπορική πράξη
Έρευνα αγοράς
Στατιστική
Leasing
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης 05-2004