Συλλογές
Τίτλος Η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και στις αποδόσεις των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος εμπειρική διερεύνηση στη χρηματιστηριακή αγορά της Αγγλίας
Δημιουργός Πολυράκης, Θεόδωρος Ι.
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 162σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Αποδοτικότητα
Αγγλία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005