Συλλογές
Τίτλος Από το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα στη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος
Δημιουργός Τσούμα, Κατερίνα
Συντελεστής Προδομίδης, Κ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 160σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Κεφάλαιο κίνησης
Συνάλλαγμα
Αγορά συναλλάγματος
ΕΟΚ
Νομισματική πολιτική
Νόμισμα
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση
Ημερομηνία έκδοσης 12-1997