Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Εναλλακτικός τίτλος εναλλακτικές προσεγγίσεις
Δημιουργός Παπαηλιού, Γεώργιος Κ.
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εταιρία επενδύσεων
Χρηματιστική αγορά
Εκδοση αξιών
Κινητές αξίες
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Επενδύσεις
Κόστος κεφαλαίου
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Αξιολόγηση σχεδίου
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001