Συλλογές
Τίτλος Προσδιορισμός των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
Δημιουργός Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματιστική αγορά
Μετοχή
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Δημοσιονομική ανάλυση
Επενδύσεις
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001